"Sağlıklı Nesiller İçin"

Nesibe Uzel

1971 doğumludur. 1989 yılında Kocaeli Sağlık Meslek Lisesinden, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümünden mezun olmuştur.  2009 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD. Tezli YL bölümünde eğitim görmüş olup “Sağlık Kuruluşlarında Hasta Odaklı Sağlığı Geliştirme Programları Kapsamında Prematüre Bebek Ailelerine Yönelik Aile Merkezli Bir Eğitim Programının Etkililiği” tez çalışmasını yürütmektedir.

Nesibe ÜZEL 1989 yılında Batman İli Merkez 2 nolu Sağlık Ocağında başlamış olduğu ebelik mesleğine 1997 – 2009 yılları arasında Ankara Öveçler Sağlık Ocağında başta ebelikte saha hizmeti olmak üzere, Aile Planlaması ebeliği, Çankaya İlçe ve Ankara İl eğitimcisi olarak görev almıştır.  Halen Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Eğitim, Proje ve AR-GE Daire Başkanlığında Proje yürütücüsü ve uzaktan eğitim programcısı olarak görev yapmaktadır. 2012 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Ebelik bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak dersler yürütmektedir.

Anne ve çocuk sağlığının geliştirilmesi ve ebelik mesleğinin güçlendirilmesi konusunda 2011-2016 yıllarında Ebeler Derneği Ankara İl Temsilciliği ve Başkan yardımcısı olarak görev almış, Uluslararası Ebelik Konfederasyonu (ICM) delegesi olarak Ulusal ve Uluslararası birçok çalışma yürütmüştür.  Halen Ebelik mesleği ve doğum hizmetlerinin iyileştirilmesi ile ilgili Bakanlık düzeyinde komisyonlarda aktif görev almaktadır. Sağlık Bakanlığı, Dernekler ve Üniversitelerde Doğuma Hazırlık Sınıfı eğitim koordinatörü veya eğitimcisi olarak görev almaktadır. Ebelik, anne – çocuk sağlığı, bağlanma ve yetişkin eğitimi konusunda Ulusal ve Uluslararası birçok çalışması, yayını ve araştırması bulunmaktadır. Nesibe ÜZEL evli ve 2 çocuk annesidir.