"Sağlıklı Nesiller İçin"

7. Uluslararası Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi 24-28 Nisan 2024

25-28 Nisan 2024 tarihlerinde Bolu’da yapılan 7. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi’nin çıkış noktası gebelik, doğum, lohusalık konusunda yenidoğan sağlığını kapsayacak şekilde, toplum bilinci geliştirip, tıp disiplinleri ve sosyal alanda mevcut yaklaşımlarımızı daha doğru değerlendirebilmek ve yaşanan sorunlara etkili çözümler üretebilmek adına daha katılımcı ve multidisipliner yorumları odak alan bilimsel çalışmalan paylaşmak, ortak akıl üretmek olmuştur.

Her yıl zenginleşen bilimsel ve sosyal programı ile 7. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, multidisipliner yaklaşımı sayesinde, sizlere en güncel bilgiler eşliğinde ulusal ve uluslararası çalışmaları ile alanlarında söz sahibi olan bilim insanları ile tanışma, öğrenme, iletişim kurma açısından önemli bir fırsat sunmuştur.

7. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık kongremiz için, Doğasında Doğum Derneği ve kongre organizasyonuna destek veren obstetri, perinatoloji, neonatoloji, pediatri, pediatrik nöroloji, genetik ve halk sağlığı disiplinlerinin katkıları ile zengin bir bilimsel program içeriği hazırlanmıştır.

Küresel olarak, sağlık ve sosyal iş gücünün %70, tüm istihdam sektörleri ile kıyaslandığında %41 iş gücü kadındır. Hemşire ve ebeler küresel sağlık işgücünün P’sini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda ebelik ve hemşirelik meslekleri, kadın işgücünün önemli bir bölümünü temsil eder. Ayrıca iyileştirilmiş sağlık sonuçlarına ulaşmak için ilk değerlendirme, bakım ve tedavi kalitesinde çok önemli bir yer tutan kıymetli bir mesleğin sahibi Ebe ve Hemşireleri güçlendirmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini (SDGS) gidermenin, ekonomik kalkınmaya (SDG8) katkıda bulunmanın ve diğer Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın önemli bir adımı sayılmaktadır. Bu vesile ile diğer kongrelerimizde olduğu gibi bu yıl aynı bir özen içinde sürekli mesleki gelişim yoluyla etkili kanıta dayalı ebelik ve hemşirelik işgücü gelişimini oluşturma konusunda potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak üzere önce buradan başlamamız gerektiğine vurgu yaptık. Bu konuda yurtdışından katılım sağlayan çok önemli ebelik çalışmaları bulunan uzmanlar ile önemli kurslar ve bilimsel konuşmalar kongremizde yer aldı.

Beklentimiz etkin liderlik, yönetim ve yönetişimin iyileştirilmesi yönünde gelişimin sağlanmasıdır.

Sağlık profesyonelleri arasındaki köprüleri güçlendirmeyi ilke edinen ve gelenekselleşme yolunda ilerleyen, zengin ve renkli sosyal programıyla da dikkat çeken kongremizin tüm bu amaçlara, ülkemiz sağlık hizmetlerine ve doğum anlayışına katkı sunmasını diliyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Aydan BİRİ
Koru Ankara Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kongre fotoğrafları: