"Sağlıklı Nesiller İçin"

Doğasında Doğum Nedir?

Doğumların önemli bir kısmı doğal süresinde ve iyi sonuçlanır. Bu bilginin yayılması için, kadının/anne adayının gebelik öncesi, hatta evlilik öncesi dönemden başlayarak, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemler hakkında bilinçlendirilmesi ve desteklenmesinin önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Doğasında doğum terminolojisindeki temel vurgu, doğumda gittikçe yaygınlaştığını gözlediğimiz dayatmalardan kaçınmaktır. Gerek olmadıkça herhangi bir müdahaleye başvurmadan anne ve bebeğin izlenmesi, desteklenmesi ile doğumun tamamlanmasının öne çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir yandan da doğumda anne ve bebeğin durumuna göre çeşitli önerilerde bulunulabilir ve önceden planlanmayan birçok karar alınabilir. Bu da doğumun doğası gereğidir. Doğumdaki müdahaleler ve sezaryen, doğumda sürecin bir parçası olarak karşımıza çıkabilir.Tüm bunların doğru ve tam olarak anlaşılması, annenin ve bebeğin sağlığı için önemlidir. Tüm çabamız da bunları en doğru şekliyle anlatmak ve yaymaktır.

Doğasında Doğum Derneği olarak doğumun modern tıbbın sunduğu imkanlar ve zaten yaradılış gereği var olan doğal seyir arasında bir denge ile yönetilmesi gerektiğine ve gereksiz müdahalelerden kaçınılarak ihtiyaç olanın sunulmasının gerektiğine inanıyoruz.

Doğum, toplumun tümünü ve gelecek nesilleri etkilemesi bakımından çok iyi anlaşılmalı ve anlatılmalıdır. İşte bu yüzden biz, sadece anne adayını değil, onu çevreleyen aile ve bireylerin tümünü hamilelik, doğum ve anneliğe dair ihtiyaç duyduğu konularda destekleyerek daha bilgili, donanımlı, güçlü annelere ve sağlıklı nesillere ulaşmayı hedefliyoruz.

Hep beraber geleceğimize.