"Sağlıklı Nesiller İçin"

Doğum Sonu Dönemde Kullanılabilecek Aile Planlaması Yöntemleri ve Hemşirelerin Rolü

Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Neslihan YILMAZ SEZER

ÖZET

Gebelikte kadın bedeninde meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişikliklerin birçoğu doğum sonu 6-8 hafta içinde eski halini almaktadır. Bu değişimlerden birisi de menstruasyon ve doğurganlığın geri dönmesidir. Bu nedenle doğum sonu dönemde istenmeyen gebeliklerin önlenmesi ve doğumların arasının açılması için gebelikten koruyucu yöntem kullanımının başlatılması önemlidir. Doğum sonu dönem, kadınların aile planlaması yöntemlerine ilişkin bilgiye ve danışmanlık almaya en uygun oldukları zamanlardan birisidir. Bu nedenle bu süreçte aile planlaması danışmanlığı yapılması önemlidir. Hemşireler bu süreçte kadınlara en yakın hizmet veren sağlık çalışanlarından birisidir ve danışmanlıkta anahtar pozisyonda olan sağlık çalışanlarıdır. Bu nedenle hemşirelerin konuya ilişkin güncel bilgi sahibi olmaları etkili danışmanlık yapabilmeleri bakımından önemlidir. Makale Dünya Sağlık Örgütü uygunluk kriterlerine göre doğum sonu dönemde kullanılabilecek gebelikten koruyucu yöntemlere ilişkin güncel bilgilerin paylaşılması ve hemşirelerin danışmanlık rollerine dikkat çekmek amacıyla yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğum sonu dönem, aile planlaması yöntemleri, danışmanlık, hemşire FAMILYY PLANING METHODS IN POSTPARTUM PERIOD AND

COUNSELLING ROLE OF NURSES ABSTRACT

Many of the anatomical and physiological changes that take place in the female body during pregnancy return to their former status in the 6-8 weeks after birth. One of these changes is the return of menstruation and fertility. In this period initiation of contraception is important to prevent unintended pregnancies and short birth intervals. Therefore, contraceptive methods counseling to women for preventing unintended pregnancies is very important in this period. Moreover postpartum period is one of the periods in which women are most exposed to information andcounselingonfamilyplanningmethods. Nursesareoneofthehealthcareprofessionalsclosesttowomenand at the key position for counseling in this period. For this reason their knowledge about postpartum contraception is very important.

This article was written to share updated information on the preventive methods of pregnancy that can be used in postpartum period according to the World Health Organization eligibility criteria and to draw attention to the role of nurses in counseling.

Keywords: Postpartum period, family planning methods, counselling, nurse