"Sağlıklı Nesiller İçin"

Hakkımızda

Doğasında Doğum Derneği, kadın sağlığını ve gelecek nesillerin sağlığını doğrudan ilgilendiren gebelik öncesi dönem, gebelik, doğum ve lohusalık süreçleri hakkında tüm toplumun tam, doğru ve güncel bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Doğum hakkında konuşulan çok şey olmakla birlikte konuşulmayan ve çoğu doğru olmayan birçok tabu vardır. Doğum gibi oldukça özel, çoğu kez kendi seyrinde ve sorunsuz seyreden bir olayın doğru anlaşılması ve yaşanmasını teşvik etmek için Türkiye’de ilk olarak doğum ekibinin parçası olan birçok disiplini bir araya getiren bir anlayışla yola çıkıyoruz. Kadın hastalıkları ve doğum hekimleri, çocuk hekimleri, ebeler, hemşireler, halk sağlığı uzmanları, psikologlar, sosyologlar, emzirme danışmanları, beslenme uzmanları ve çeşitli ilgili meslek mensuplarından oluşan akademik gücümüz, kadın sağlığı ve doğuma gönül vermiş annelerin gücü ve enerjisi, bu dernek çatısı altında bir araya gelmiştir.

Derneğimiz ülkemizin her köşesindeki kadına erişerek, gebelik süreci, doğum ve emzirmenin önemini öne çıkaran eğitim, araştırma ve çalışmalar yoluyla anne-bebek sağlığı alanında olumlu sonuçlar elde etmeyi ilk hedefi olarak belirlemiştir. Ülkemizde tıbbi gereklilik dışında uygulanan sezaryen oranlarının yüksek seyretmesinin kısa dönem anne ve yenidoğan sağlığına, uzun dönem kadın, bebek ve erişkin sağlığına yaratacağı etkileri tıbbi, sosyal, ekonomik yönden incelemek ve bu konuda elde edilen verileri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, ülke ve kadın sağlığına kalıcı, uzun süreli etkiler yaratmak ana hedeflerimiz arasındadır. Bizler bu gayeyle kadın üreme sağlığını geliştirmek doğrultusunda diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile işbirligi çerçevesinde ulusal ve uluslararası bir ağ modeli geliştirmeyi hedefliyor; politika yapıcılara ve karar alma mekanizmalarına etki etmeyi diliyoruz.