"Sağlıklı Nesiller İçin"

Doğumun Medikalizasyonu Neden Artmıştır, Azalta Bilir Miyiz?

Gülşen VURAL, Ayten Şentürk ERENEL

ÖZ

Geçmiş yıllarda doğum hizmetleri eğitimi olmayan, kişisel deneyimleri ile yardım sağlayan, doğurganlığını tamamlamış, bilge olarak nitelendirilen ebe kadınlar tarafından veriliyordu. Bu dönemde medikalizasyon olarak tanımlanan ve doğum eylemini kolaylaştıran, doğum ağrısını azaltan bazı gelişmeler ortaya çıkmıştır. Medikalizasyonun sonucunda doğal bir olay olarak algılanan doğumlar riskli olarak algılanmış, aşırı tıbbi müdahalelerle yönetilmeye başlanılmıştır. Günümüzde normal doğum elektronik fetal monitorizasyon, epizyotomi, lavman benzeri uygulamalarla gerçekleşmekte sezaryen oranları da bu gelişmelere paralel olarak giderek artmaktadır. Doğumun medikalizasyonu sonucunda kadın gebeliği ile ilgili yeterince bilgilendirilerek kararlara katılamamakta, doğumunu yönetememekte, doğumunu ev ortamlarından uzaklaşarak gerçekleştirmekte ve doğum için harcananan para artmaktadır. Hastanede gerçekleşen doğumlarda bebeğin anne ve aile üyeleri ile etkileşimi hastane kuralları dahilinde gerçekleşmekte ve gecikmektedir. Bu nedenle günümüzde medikalize edilmiş doğumlar sorgulanmaya başlamış ve Sağlık Bakanlığı Türkiye’de sezaryen oranlarını düşürmek ve doğal doğumu desteklemek için önlemler almıştır.

Doğal doğumu desteklemek için ekip çalışması ve doğum öncesi bakım hizmetlerinin nitelikli bir biçimde verilmesi önemlidir. Bu nedenle kadınların doğum öncesi dönemde ve travayda bildikleri bir ebe/hemşire tarafından izlenmesi gerekir. Hemşirenin, ebenin, doktorun ve kadının doğal doğum konusunda kendilerini rahat hissetmeleri gerekir.

Anahtar Kelimeler: Doğal doğum, gebelik, medikalizasyon, müdahale.

ABSTRACT

In the past, child births were assisted by elder, wise women who had finalized their own fertile period, provided help with personal experiences and had no formal education. During this period some improvements to ease labor and labor pain, described as medicalization, emerged. As a result of medicalization, labor which used to be perceived as a natural phenomenon, started to be perceived as risky and began to be managed with advanced medical interventions. Nowadays, labors have been taking place with electronic fetal monitoring, enema, and episiotomy, cesarean section rates are increasing in parallel with these developments. As a result of medicalization of the labor, women are not making informed decisions about their pregnancy, labor takes place away from the home environment and costs of delivery increase. During labors taking place at the hospitals, baby’s interaction with the parents and other family members are delayed under the rules of the hospitals. For this reason, nowadays, medicalized births have been started to be questioned and the Ministry of Health in Turkey have taken precautions to lower cesarean births and support natural childbirth. Teamwork to support natural childbirth and prenatal care is important to provide quality prenatal services. Therefore, a women’s prenatal and intrapartum period should be followed up by the same (familiar) midwife/nurse. Nurse/midwife, physician and women should all feel confident about natural child birth.

Key Words: Intervention, medicalization, natural childbirth, pregnancy