"Sağlıklı Nesiller İçin"

Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi

Gelişen ve değişen dünya, hızla ilerleyen bilim ve teknoloji, farklılaşan doğal koşullar ve bize sunduğu şartlar ve tabi ki en önemlisi tıp ve sağlık alanındaki durmak bilmeyen ilerleyiş, zaman içerisinde erken bebeklik döneminde yapılan uygulamalarda değişimi ve gelişimi beraberinde getirmiştir. İşte bu nedenle, ülkemizde bir ilk olarak ekip anlayışı içerisinde erken müdahale ve rehabilitasyon kavramını uluslararası ve ulusal ölçekte  tüm tarafları ile tartısılacak olan, ekip anlayışı içerisinde, ekibin önemli unsurları olarak hekim, fizyoterapist, hemşire, psikolog, ergoterapist, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, özel eğitim uzmanı, odyolog, dil ve konuşma terapistleri, sosyal çalışmacılar ile erken müdahale kapsamında yapılan klinik ve kanıt dayalı uygulamaları paylaşarak ülkemizde erken müdahale ve rehabilitasyona dikkat çekmek ve ulusal ölçekte stratejiler geliştirmeyi hedefleyen, The Ankara Otel’de yapılan I. Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi’ne Doğasında Doğum Derneği olarak katılmaktan mutluluk duyduk.

http://erkenmudahalekongresi.org/