"Sağlıklı Nesiller İçin"

Kampanyalar

Doğanın Mucizeleriyle Nesillerini Koru

Ülkemizin önemli sorunlarından olan anne sütüyle beslenme ve sezaryen oranlarıyla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan Doğanın Mucizeleriyle Nesillerini Koru  isimli dijital bir kampanyayı 15 Kasım 2017 itibariyle başlamış olup ve her geçen gün bireysel ve kurumsal katılımcı sayısı artmaktadır.  Kampanya Yüksek İhtisas Üniversitesi, Koru Sağlık Grubu, ONKIM Kök Hücre Teknolojileri, TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği, Gelişimsel Pediatri Derneği, BASİAD ve ANGİKAD gibi özel ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmeye başlamıştır.

Kampanyamız Türkiye’nin % 54 sezeryan doğum oranı ile OECD ülkeleri arasında  ilk sırada olması ve ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenme oranının % 9,5 olması gibi anne bebek ve erişkin sağlığını ilgilendiren iki önemli toplumsal probleme dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Bu maksatla konuyla ilgili farkındalık afişleri oluşturulmuş, bilimsel gerçekler slogan haline getirilerek toplumsal alana değer ve katkı sağlamak için etkin bir biçimde paylaşılması amaçlanmıştır.