"Sağlıklı Nesiller İçin"

Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2-4 Aralık 2016

Durum : Normal
Başlama : 2016-12-02 (2750 gün önce bitti)
Saat : 09:00
Bitiş : 2016-12-04
Yer : Ankara
Adres : Greenpark Hotel

Uzmanlık alanımız ve hekimlik uygulamalarımızda önemli bir yer tutan doğum, şimdiye kadar bizler tarafından gebelik kadar ilgi görmemiştir. Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatım süresince ülkemizde doğum, yer ve yöntem olarak değişikliğe uğramıştır. Ev ve ebe destekli doğumdan, hastane ve doktor eliyle doğuma doğru hızlıca bir geçiş olmuştur. Elbette ki anne ve bebek sağlığı açısından bu değişim ciddi katkı sağlamıştır. Öte yandan sezaryen endikasyonları ve oranları tüm dünyada artmakla birlikte, ülkemizde tartışılacak kadar artmıştır.

 

Doğumda artan bu sezaryen tercihinin ekonomik yönünü bir hekim olarak hiç dile getirmeyeceğim ama sağlık açısından yarattığı toplam sonuçlar nedir, bilmiyoruz. Anneler, bebekler, gelecek nesiller ve neslin devamı bu süreçten nasıl etkilenecektir? Bütün bunların cevabını kesin olarak vermek mümkün olmadığı gibi ölçmekte kolay değildir. Bir hekim olarak bilimsel verilerin toplamına sadece anne bazında bakıldığında, vajinal yolla bir doğumun gerçekleşmesi kadın ve bebek için kazançlıdır. Bedensel bütünlüğü korunan, hızlıca toparlanan anne, hazır olduğunda dünyaya gelen ve annesini emen bir bebekten daha iyi bir ikili düşünülemez. Zaten doğum hekimliğinin veya doğuma yardım eden tüm sağlık ekibinin amacı da bu olmalıdır.


Bu kongre boyunca şimdiye kadar hiçbir toplantıda dile getirmediğimiz veya çok az üzerinde durduğumuz konuları ele almayı planlıyoruz. Gebelik sadece anne adayının ve bebeğin sağlığının kontrol edildiği değil aynı zamanda kadının doğuma hazırlandığı bir dönemdir. Bu yüzden gebelikle başlayan süreçte annenin doğuma hazırlanması, doğum eylemi boyunca aldığı destekler ve tıbbi yaklaşımlar, bunların anne sağlığına, emzirmeye ve bebek sağlığına katkıları kongre boyunca ele alınacaktır.

Ağırlıklı olarak doğum yönetimin konuşulacağı bu kongrenin bir diğer farkı, doğumu bir takım işi olarak düşündüğümüzde bu ekibin ayrılmaz parçaları olan hekimler, yenidoğancılar, ebeler ve hemşirelerin birlikte olacağı multidisipliner bir kongre olarak planlanmış olmasıdır. Bu takımı bir araya getirerek ülkemizde doğumu anneler, hekimler ve diğer sağlık çalışanları için nasıl güvenli ve konforlu hale getirebileceğimizi tartışmaya çalışacağız. Bu anlamda ilk kez yapılacak bir kongre olması da ayrıca heyecan vericidir.

Doğum hekimi olarak çok önemli bir işi üstleniyoruz ve gelecek bireylerin dünyaya getirilme sorumluluğunu alıyoruz. Yaptığımız iş bizleri sorumluluk sahibi yaptığı gibi ayrıcalıklı da yapıyor.

Bunun farkında olarak işimizi iyi duygular içinde yapmamız kendi eğitimimiz, ekibimizin eğitimi ve toplumun eğitiminden geçiyor. Bu kongrenin tüm bu amaçlara hizmet etmesi en büyük temennimizdir.

Her köşesi ayrı güzel olan ülkemizde, kongremizi başkentimizde, Cumhuriyetin kuruluşundan beri en hızlı büyüyen kentimiz Ankara’da yapacağız. Aralık ayında hava soğuk olsa da, biz sizleri sıcak ve bilimsel açıdan tatmin edici bir ortamda ağırlamaya gayret edeceğiz.

Saygılarımla
Prof. Dr. Aydan BİRİ
Kongre Başkanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı
Özel Koru Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
Riskli Gebelikler Uzmanı (Perinatolog)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktoru